„carOne“ privatumo politika

Paskutinio atnaujinimo data: 2024-02-05

1. ĮŽANGA

Šioje Privatumo politikoje aprašoma, kaip mes, carOne, UAB, tvarkome jūsų asmens duomenis, kai jūs naudojatės mūsų Programėle (kaip apibrėžta mūsų „carOne“ naudojimo sąlygose).

Gerbiame jūsų privatumą ir jūsų informacijos apsauga mums yra svarbiausia. Norime, kad naudodamiesi mūsų Programėle būtumėte informuoti ir susipažinę su privatumo apsauga, todėl prieš naudodamiesi Programėle atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką. Kartu su mūsų „carOne“ naudojimo sąlygomis, šioje Privatumo politikoje išdėstytas mūsų požiūris ir veiksmai, susiję su jūsų asmens duomenimis, kaip juos renkame, tvarkome ir elgiamės su jais, taip pat jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenų apsauga.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra carOne, UAB, įmonės kodas 306657511, o mūsų registruotoji buveinė yra V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius, Lietuva. Su mumis galite susisiekti el. paštu info@carone.app.

Šioje Privatumo politikoje ir mūsų Programėlėje esančios nuorodos į „mes“, „mūsų“ arba „mus“ yra nuorodos į carOne, UAB. Nuorodos į „jūs“ ir „jūsų“ reiškia kiekvieną fizinį asmenį, kuris naudojasi mūsų Programėle.

2. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Naudojimo sąlygos – „carOne“ naudojimo sąlygos (skelbiamos adresu www.carone.app/terms), kurios yra / buvo jums pateiktos.

Duomenų apsaugos teisės aktai – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ((ES) 2016/679) (BDAR) ir visi nacionaliniai įgyvendinimo teisės aktai, norminiai ir antrinės teisės aktai su vėlesniais pakeitimais ar atnaujinimais.

Šioje Privatumo politikoje „Produkto teikėjai“ apima draudikus, teikiančius pasiūlymą, jūsų draudiką, perdraudikus, bet kurį draudiką, draudimo brokerį, administratorių (kiekvienas, kaip apibrėžta jūsų draudimo sutartyje), kurie yra jūsų draudimo sutarties dalis.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti, kurią mes gavome iš jūsų, trečiųjų šalių arba surinkome patys teikdami jums paslaugą ar produktą.

IP adresas – jūsų interneto protokolo adresas, t. y. kodas, kurį turi kiekvienas prie interneto prijungtas įrenginys, kad būtų galima identifikuoti tą įrenginį.

Duomenų subjektai – mūsų Programėlę naudojantys fiziniai asmenys, kurių tapatybė nustatyta arba kurių tapatybę galima nustatyti.

Kitos šioje Privatumo politikoje neapibrėžtos sąvokos turi tokią reikšmę, kokia nurodyta Naudojimo sąlygose arba galiojančiuose Duomenų apsaugos teisės aktuose.

3. KOKIĄ INFORMACIJĄ RENKAME IR IŠ KUR?

Kad galėtume teikti mūsų paslaugas, jūsų asmens duomenis galime gauti tiesiogiai iš jūsų, iš trečiųjų šalių arba rinkti patys.

3.1. Informacija, kurią gauname iš jūsų. Jūsų asmens duomenis iš jūsų galime gauti, kai jūs naudojatės mūsų Programėle, susijusiomis mūsų paslaugomis, suteikiate mums galimybę parengti ir pateikti užklausą trečiosioms šalims dėl jūsų transporto priemonės duomenų, gauti draudimo pasiūlymą, įsigyti draudimą ir komunikuojate su mumis. Tai apima (neapsiribojant) informaciją, kurią įvedate registracijos metu atsakydami į konkrečius klausimus, pateikdami mums atsiliepimus, dalyvaudami apklausose, naudodamiesi trečiųjų šalių paslaugomis per mūsų Programėlę, įkeldami automobilio pardavimo skelbimą, kai pranešate apie problemą, ir kitais atvejais.

Asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate, gali būti šie:

● jūsų kontaktinė informacija ir identifikavimo duomenys, pavyzdžiui, vardas ir pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris;

● jūsų transporto priemonės registracijos numeris, transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN) ir kita su transporto priemone susijusi informacija;

● jūsų valdomos / turimos transporto priemonės ir informacija apie šias transporto priemones, įskaitant, bet neapsiribojant, techninės apžiūros duomenis (paskutinės techninės apžiūros data ir vieta, laikas, likęs iki kitos techninės apžiūros, ir pan.), jūsų transporto priemonės techninės charakteristikos (VIN, valstybinis numeris, modelis, metai, registracijos data, spalva, sėdimų vietų skaičius ir pan.);

● informacija apie jūsų vairuotojo pažymėjimo išdavimo datą, galiojimo datą, vairuotojo pažymėjimo numerį;

● su jūsų mokėjimais susiję duomenys;

● jūsų asmens kodas ir elektroninis parašas;

● jūsų pranešimai ir kitas bendravimas su mumis, įskaitant žinutes, įkeltus dokumentus ir kitą atitinkamą turinį, kurį pateikiate Programėlėje.

3.2. Informacija, kurią gauname iš trečiųjų šalių. Jei nuspręsite pateikti mums savo asmens kodą, naudosime šią informaciją, kad iš įvairių šaltinių gautume tam tikrą su jumis ir jūsų transporto priemone susijusią informaciją.

Šie šaltiniai gali būti (neapsiribojant):

● VĮ „Regitra“, kuri tvarko Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrą ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registrą. Asmens duomenys,

kuriuos gauname iš jų, apima jūsų valdomas / turimas transporto priemones ir informaciją apie šias transporto priemones, įskaitant, bet neapsiribojant, techninės apžiūros duomenis (paskutinės techninės apžiūros data ir vieta, laikas, likęs iki kitos techninės apžiūros, ir pan.), jūsų transporto priemonės technines charakteristikas (VIN, valstybinis numeris, modelis, metai, registracijos data, spalva, sėdimų vietų skaičius ir pan.), taip pat informaciją apie jūsų vairuotojo pažymėjimo išdavimo datą, galiojimo datą, vairuotojo pažymėjimo numerį;

● Draudikai, kurie turi informacijos apie draudimo sutartis, eismo įvykius ir kitus incidentus. Asmens duomenys, kuriuos iš jų gauname, apima (neapsiribojant) transporto priemonės draudimo išmokų istoriją, draudimo sutarties ir su ja susijusius duomenis (draudimo sutarties galiojimo pabaigos datą, draudimo atnaujinimo pasiūlymus ir pan.);

● Paslaugų teikimo centrai, iš kurių gauname su paslaugomis susijusius duomenis;

● Gamintojai, kurie mums teikia duomenis apie jūsų transporto priemonę;

● Nekilnojamojo turto ar kiti teisiniai registrai;

Jūsų asmens kodas saugomas užšifruota forma ir niekas negali jo sužinoti. Naudodamiesi jūsų asmenine informacija atliksime automatizuotus pagrindinės informacijos atnaujinimus, kad jūsų duomenys būtų nuolat atnaujinami.

3.3. Informacija, kurią renkame apie jus. Kai jūs naudositės Programėle, mes rinksime šią informaciją (neapsiribojant):

● informaciją apie mūsų tarpusavio bendravimą;

● techninę informaciją, įskaitant IP adresą, naudojamą jūsų įrenginiui prijungti prie interneto, jūsų prisijungimo informaciją, naršyklės tipą ir versiją, naršyklės papildinių tipus ir versijas, operacinę sistemą ir platformą, įrenginio modelį, kitą informaciją, renkamą naudojant slapukus, kaip aprašyta šios Privatumo politikos 8 skyriuje;

● apie paslaugas, kurias peržiūrėjote ar kurių ieškojote, ir kitus veiksmus Programėlėje;

● jūsų buvimo vietos duomenis, kad būtų galima nustatyti, kurios paslaugų teikimo vietos (pvz., automobilių plovykla, stovėjimo aikštelė) yra arčiausiai jūsų; galite išjungti mūsų prieigą prie jūsų buvimo vietos duomenų per savo įrenginio nustatymus;

● puslapių atsako trukmę, atsisiuntimo klaidas, apsilankymų tam tikruose puslapiuose trukmę, informaciją apie veiksmus puslapiuose (pvz., slinkimą ir spustelėjimus) ir būdus, kuriais naršant išeinama iš puslapio, taip pat bet kokį telefono numerį, kuriuo skambinama mūsų klientų aptarnavimo numeriu.

Šią informaciją galime derinti su jūsų mums pateikta informacija ir naudoti šią informaciją bei bendrą informaciją šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

4. KAM NAUDOJAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS IR KOKIE YRA ATITINKAMI TEISINIAI PAGRINDAI?

Įsitikiname, kad turime tinkamus teisinius pagrindus, kuriais remdamiesi renkame, naudojame ir dalijamės jūsų asmens duomenimis. Visi mūsų turimi asmens duomenys tvarkomi toliau nurodytais tikslais.

4.1. Siekiant jums teikti per mūsų Programėlę siūlomas paslaugas

Jūsų asmens duomenis (įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų registracijos duomenis, duomenis, susijusius su jūsų leidimu, su transporto priemone, su mokėjimais susijusius duomenis, jūsų veiksmus Programėlėje) tvarkome siekdami vykdyti savo įsipareigojimus teikti paslaugas, kaip aprašyta Naudojimo sąlygose. Šie įsipareigojimai, be kita ko, apima draudimo pasiūlymų ir kitų produktų / paslaugų teikimą, užklausos trečiosioms šalims dėl jūsų transporto priemonės duomenų parengimą ir pateikimą, jūsų informavimą apie būtinus mūsų Programėlės pakeitimus ar atnaujinimus, mokėjimų per Programėlę administravimą, paslaugų, įskaitant administruojamas trečiųjų šalių, teikimą jums mūsų Programėlėje (tiek momentinių (pvz., degalų, įkrovimo, parkavimo, plovyklos ir pan.), tiek ilgalaikių paslaugų (pvz., automobilio draudimo, pagalbos kelyje, automobilio pardavimo skelbimų įkėlimo ir pan.).

Todėl kai kuriais atvejais galime naudoti jūsų kontaktus, kad pateiktume su paslaugomis susijusius pranešimus ir pranešimus per Programėlę, el. paštu, teksto žinutėmis, telefono skambučiais ir aktyviaisiais pranešimais. Tai apima paskyros informacijos pateikimą, informavimą apie paskyros sukūrimą Programėlėje, informavimą apie užsakymų patvirtinimus, mokėjimus, nebaigtų užsakymų priminimą ir svarbios informacijos ar pasikeitimų, susijusių su užsakyta paslauga, perspėjimą, taip pat informavimą apie saugumą ar kitas su paslauga susijusias problemas, susijusias su jūsų paskyra ar užsakymais. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų paslaugų teikimui ir nėra laikomi reklaminiais pranešimais.

Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas yra su jumis sudarytos sutarties vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas) arba mūsų teisėtas interesas teikti svarbią su paslaugomis susijusią informaciją jums (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

4.2. Siekiant gauti jūsų duomenis iš trečiųjų šalių ir rodyti juos Programėlėje

Jei nurodysite mums surinkti jūsų duomenis iš trečiųjų šalių, kad jie būtų rodomi Programėlėje, paprašysime jūsų pateikti savo asmens kodą. Jį naudosime tik prašydami duomenų iš trečiųjų šalių, kurios turi su jūsų transporto priemone susijusių duomenų.

Pavyzdžiui, jei mums suteiksite leidimą, mes galime pateikti jūsų asmens kodą VĮ „Regitra“ ir paprašyti, kad ji atsiųstų mums Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre arba Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre įregistruotos jūsų transporto priemonės duomenų (transporto priemonės identifikavimo numerį, artimiausios techninės apžiūros datą, transporto priemonės charakteristikas, vairuotojo pažymėjimo galiojimo datą) kopiją. Šiuos duomenis rodysime Programėlėje ir galėsite jais naudotis pildydami Programėlėje teikiamų paslaugų užklausas.

Taip pat, gavę jūsų leidimą, galime gauti jūsų duomenis iš draudikų, pavyzdžiui, duomenis apie eismo įvykius, draudimo išmokų istoriją, draudimo sutartį ir su ja susijusius duomenis; iš paslaugų teikimo centrų (remontavusių ar prižiūrėjusių jūsų transporto priemonę), iš gamintojo, iš turto ar kitų teisinių registrų.

Jums suteikus leidimą, mes galime periodiškai atnaujinti duomenis, kad įsitikintume, jog jie yra tikslūs ir atnaujinti.

Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Prieš rinkdami duomenis iš trečiųjų šalių, paprašysime jūsų sutikimo (leidimo). Jūs galite nuspręsti sutikimo neduoti, tokiu atveju mes negalėsime prašyti duomenų iš trečiųjų šalių. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti, o mes nustosime rinkti ir nebetvarkysime tokių duomenų.

4.3. Siekiant valdyti mūsų bendravimą su jumis, susijusį su jūsų užklausomis ir skundais

Jūsų asmens duomenis (pavyzdžiui, jūsų pranešimus ir kitą bendravimą su mumis, įskaitant žinutes, įkeltus dokumentus ir kitą atitinkamą turinį, kurį pateikiate Programėlėje, taip pat kitą su mūsų tarpusavio bendravimu susijusią informaciją) tvarkome siekdami komunikuoti ir valdyti mūsų santykius su jumis, t. y. patikrinti jūsų nurodymus mums, atsakyti į jūsų užklausas ar skundus, taip pat užtikrinti, kad būtų laikomasi jūsų prašymų dėl jūsų teisių įgyvendinimo.

Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas yra teisinės prievolės pagal mums taikomus vartotojų apsaugos teisės aktus vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) arba mūsų teisėtas interesas tvarkyti jūsų užklausas ir skundus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

4.4. Siekiant analizuoti, vertinti ir tobulinti mūsų Programėlę ir jums teikiamas paslaugas

Jūsų asmens duomenis (pavyzdžiui, techninę informaciją, surinktą jums naudojantis Programėle, paslaugas, kurias peržiūrėjote ar kurių ieškojote, ir kitus veiksmus Programėlėje) tvarkome siekdami užtikrinti kokybės kontrolę ir tai, kad mūsų Programėlės turinys būtų pateikiamas efektyviausiu jums ir jūsų įrenginiui būdu. Be to, jūsų asmens duomenis naudojame analitiniais, mokymo ar trikčių šalinimo tikslais. Jūsų asmens duomenys taip pat reikalingi mums tobulinti savo procesus, produktus ir paslaugas.

Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas tobulinti mūsų Programėlės veikimą ir paslaugas, teikiamas jums per mūsų Programėlę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

4.5. Siekiant siųsti jums aktualius pranešimus ir naujienlaiškius bei informuoti jus apie trečiųjų šalių paslaugas, teikiamas mūsų Programėlėje

Jei davėte mums sutikimą arba jei jūsų atstovaujama organizacija yra mūsų klientė, galime naudoti tokius asmens duomenis kaip jūsų registracijos duomenys, el. pašto adresas, telefono numeris ir užsakymų istorija, kad pateiktume jums svarbią informaciją ir naujienas, kurios gali jus sudominti apie mūsų paslaugas ir (arba) mūsų grupės įmonių ar partnerių paslaugas, kurias galite gauti per mūsų Programėlę.

Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas yra jūsų duotas sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Mes galime siųsti jums rinkodaros pranešimus per Programėlę, el. paštu, tekstiniais pranešimais ir aktyviaisiais pranešimais. Taip pat galime prašyti jūsų atsiliepimų apie mūsų veiklą ir paslaugas.

Galime naudoti jūsų asmens duomenis, kad suasmenintume rinkodaros pranešimus apie mūsų paslaugas ir (arba) pagerintume jūsų patirtį programėlėje, kad jie būtų jums aktualesni ir įdomesni (jei tai leidžiama pagal įstatymus). Tai gali apimti analizę, kaip naudojatės mūsų paslaugomis, siekiant tik pagerinti bendrą patirtį.

Siųsdami naujienlaiškius, galime rinkti gavėjų duomenis (ar atidaryti pranešimai, ar paspaustos nuorodos ir pan.), kad gautuose naujienlaiškiuose pasiūlytume aktualesnį ir labiau suasmenintą turinį.

Jei užsisakėte mūsų paslaugas ir tais atvejais, kai tai leidžia nacionaliniai įstatymai, manysime, kad norite, jog su jumis susisiektume aktyviaisiais pranešimais, el. paštu ir tekstiniu pranešimu su informacija apie panašias paslaugas ir pasiūlymus. Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas informuoti jus apie panašias mūsų paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Kai pagal nacionalinius įstatymus reikalaujame gauti jūsų sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), kad galėtume siųsti reklaminius pranešimus, tai padarysime iš anksto.

Galime pasidalinti jūsų kontaktiniais duomenimis su duomenų tvarkytojais, kad palengvintume komunikaciją rinkodaros tikslais ar kokybės vertinimą. Jūsų informacija taip pat gali būti dalijamasi su mūsų grupės įmonėmis ir (arba) partneriais dėl jų pasiūlymų ir komunikacijos rinkodaros tikslais, jei toks dalijimasis duomenimis atitinka teisinius reikalavimus.

Savo sutikimą galite bet kada atšaukti arba atmesti naujienlaiškyje paspaudę nuorodą „atsisakyti prenumeratos“, pakeisdami Programėlės nustatymus arba atsiųsdami mums pranešimą el. paštu info@carone.app. Taip pat galite koreguoti rinkodaros pranešimų nuostatas. Jums atšaukus savo sutikimą, stengsimės nedelsiant sustabdyti naujienlaiškius, tačiau tai gali užtrukti. Dėl planuojamų naujienų kampanijų atšaukę sutikimą, galite gauti dar vieną pranešimą.

Atšaukus sutikimą, nebūtinai automatiškai turime ištrinti jūsų duomenis ar pateikti duomenų tvarkymo duomenis. Jei reikia, prašykite atlikti šiuos veiksmus atskirai.

4.6. Siekiant užtikrinti, kad mūsų Programėlė būtų saugi ir patikima ir kad būtų užkirstas kelias sukčiavimui

Jūsų asmens duomenis (pavyzdžiui, jūsų registracijos duomenis, su mokėjimais susijusius duomenis, techninę informaciją, surinktą jums naudojantis Programėle, paslaugas, kurias peržiūrėjote ar ieškojote, ir kitus veiksmus Programėlėje) tvarkysime siekdami užtikrinti mūsų Programėlės saugumą ir užkirsti kelią sukčiavimui, įskaitant pinigų plovimą.

Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas yra teisinės prievolės pagal mums taikomus kovos su pinigų plovimu teisės aktų vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) arba mūsų teisėtas interesas užtikrinti mūsų Programėlės saugumą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

4.7. Siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus

Jei tapsime teisinio proceso, kurio subjektas esate jūs, šalimi arba jei pagal teisės aktus privalėsime rinkti ar pateikti informaciją apie jus, tvarkysime jūsų asmens duomenis, būtinus siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas ginti mūsų juridines teises (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Pirmiau aprašytais atvejais, kai teisinis pagrindas tvarkyti jūsų asmens duomenis yra sutarties vykdymas arba teisinės prievolės laikymasis, jūsų asmens duomenis teikti yra privaloma. Jei šių duomenų nepateiksite, gali būti, kad negalėsime jums teikti Programėlės paslaugų arba negalėsite naudotis visomis Programėlės funkcijomis.

Galite būti tikri, kad niekada neparduosime jūsų informacijos trečiosioms šalims.

5. SU KUO DALIJAMĖS JŪSŲ DUOMENIMIS?

Kaip aprašyta ir mūsų Naudojimo sąlygose, mums gali tekti atskleisti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, kad būtų lengviau teikti jums Programėlės paslaugas, draudimo pasiūlymus, pirkti ir valdyti draudimą bei teikti bet kokias papildomas paslaugas, kurių prašote naudodamiesi Programėle.

Jūsų duomenimis galime dalytis su:

jūsų asmens kodą pateiksime VĮ „Regitra“, draudikams ir draudimo brokeriams, jei paprašysite mūsų iš jų gauti jūsų duomenis ir duosite mums sutikimą;

● mūsų draudikų grupe draudimo pasiūlymų gavimo tikslais, draudimo produktų teikėjais, nurodytais jūsų draudimo sutartyje, su tiekėjais, veikiančiais mūsų, jūsų draudikų ir papildomų produktų teikėjų vardu;

● jei nustatysime, kad pateikėte mums klaidingą ar netikslią informaciją, galime perduoti jūsų duomenis kovos su sukčiavimu tarnyboms. Siekdami užkirsti kelią sukčiavimui ir pinigų plovimui, mes ir kitos organizacijos, įskaitant teisėsaugos institucijas, taip pat galime susipažinti su kovos su sukčiavimu tarnybų turima informacija ir ją naudoti;

● mūsų grupės įmonėms, taip pat UAB „cV Group“ ir „Carvertical OU“ verslo administravimo ir Programėlės kūrimo tikslais;

● trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kuriems nusprendėte atlikti mokėjimą naudodamiesi mūsų Programėle (pvz., parkavimo paslaugų teikėjais, nepriimančiais grynųjų pinigų);

● trečiosiomis šalimis, teikiančiomis mums paslaugas, pavyzdžiui, mūsų IT ir prieglobos;

paslaugų teikėjais ir mūsų mokėjimo paslaugų teikėju „Adyen“, kurių paslaugomis naudojamės, kai jūs atliekate mokėjimus naudodamiesi mūsų Programėle;

● mūsų profesionaliais konsultantais, pavyzdžiui, mūsų teisiniais konsultantais, kai jiems reikia tokios informacijos, kad galėtų mus konsultuoti dėl mūsų paslaugų;

● bet kuria reguliavimo institucija, kuriai galime būti pavaldūs, kad galėtume įrodyti, jog laikomės galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų;

● bet kokio mūsų verslo ar turto būsimu pardavėju ar pirkėju (arba pirkėjo ar pardavėjo konsultantais);

● jei mus, dalį ar visą mūsų turtą įsigis trečioji šalis; tokiu atveju mūsų turimi klientų asmens duomenys bus vienas iš perduodamo turto objektų;

● ir tokiomis trečiosiomis šalimis, kurias pagrįstai laikome būtinomis, kad užkirstume kelią nusikaltimams, pavyzdžiui, policija.

Jūsų asmens duomenys trečiajai šaliai bus atskleidžiami tik tuo atveju, jei ji sutiks laikyti jūsų informaciją konfidencialia ir ji bus naudojama tik konkrečiam tikslui, dėl kurio mes ją jai pateiksime. Atkreipkite dėmesį, kad, kai naudodamiesi mūsų Programėle perkate ir naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis, jums bus taikomos atitinkamo paslaugų teikėjo naudojimo sąlygos ir privatumo politika (kuri skirsis nuo mūsų). Be to, mūsų Programėlėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Jei pasinaudosite nuoroda į bet kurią iš šių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės turi savo privatumo politiką ir kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už šias politikas. Raginame jus atidžiai perskaityti šias trečiųjų šalių naudojimo sąlygas ir privatumo politikas.

6. DUOMENŲ PERDAVIMAS Į KITĄ VALSTYBĘ

Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir tvarkomi už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, valstybėse, kuriose gali būti taikomos kitokios nei mūsų duomenų apsaugos taisyklės. Tačiau mes užtikrinsime, kad jūsų asmens duomenys už EEE ribų būtų perduodami tik tada, kai bus taikomos tinkamos apsaugos priemonės. Jei norite sužinoti daugiau informacijos apie šias apsaugos priemones, turėtumėte susisiekti su mumis pasinaudoję šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

7. DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR IŠTRYNIMAS

Dedame visas pastangas, kad jūsų duomenys būtų saugūs, ir esame nustatę aukštą saugumo ir konfidencialumo lygį. Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek, kiek tai bus būtina

atitinkamiems šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti ir mūsų teisinėms bei reguliavimo prievolėms vykdyti, o paskui juos saugiai sunaikinsime.

Jei jūsų asmens duomenis tvarkysime remdamiesi jūsų duotu sutikimu, tokius duomenis saugosime tol, kol savo sutikimą atšauksite. Jūsų duomenys, tvarkomi šioje Privatumo politikoje aprašytais tikslais, bus saugomi ne ilgiau kaip 10 metų nuo mūsų sutartinių santykių pabaigos.

Išsamesnės informacijos apie įvairių rūšių per Programėlę siūlomų paslaugų duomenų saugojimo laikotarpius galite gauti susisiekę su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų asmens duomenis galime saugoti ilgiau, nei iš pradžių nustatyti laikotarpiai, tais atvejais, kai tai mums būtina teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar apginti arba kai tai privaloma pagal teisės aktus.

Panaikinus jūsų paskyrą, galime ir toliau naudoti jūsų anonimizuotus duomenis (pagal kuriuos negalima nustatyti jūsų tapatybės), kurie yra agreguoti su kitų naudotojų anonimizuotais duomenimis. Šiuos agreguotus duomenis naudojame duomenų analizės, profiliavimo ir tyrimų tikslais.

8. JŪSŲ TEISĖS

Esame įsipareigoję užtikrinti teises, kurias fiziniams asmenims suteikia Duomenų apsaugos teisės aktai. Atminkite, kad šios teisės dažnai nėra absoliučios ir gali būti taikomos išimtys.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis naudodamiesi šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

● Teisė būti informuotam: turite teisę gauti aiškią, skaidrią ir lengvai suprantamą informaciją apie tai, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, ir apie jūsų teises. Todėl jums pateikiame šioje Privatumo politikoje nurodytą informaciją.

● Teisė susipažinti su duomenimis: turite teisę susipažinti su mūsų turimais jūsų asmens duomenimis.

● Teisė į duomenų ištaisymą: turite teisę prašyti mūsų (ir trečiųjų šalių, kurioms perduodame jūsų asmens duomenis) ištaisyti jūsų asmens duomenis, jei jie tampa netikslūs.

● Teisė reikalauti ištrinti duomenis: turite teisę prašyti mūsų ištrinti jūsų asmens duomenis. Jei asmens duomenys bus ištrinami pagal jūsų prašymą, mes išsaugosime tik tokias informacijos kopijas, kurios būtinos mūsų ar trečiųjų šalių teisėtiems interesams apsaugoti, valdžios institucijų nurodymams vykdyti, ginčams spręsti, problemoms šalinti arba bet kokiai jūsų su mumis sudarytai sutarčiai vykdyti.

● Teisė apriboti duomenų tvarkymą: turite teisę tam tikromis aplinkybėmis apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, įskaitant atvejus, kai mums nebereikia jūsų asmens duomenų, tačiau jūs norite, kad mes juos išsaugotume, kad užtikrintume, jog jie ir toliau būtų prieinami jums dėl teisinių reikalavimų.

● Teisė į duomenų perkeliamumą: tam tikromis aplinkybėmis turite teisę gauti ir pakartotinai naudoti savo asmens duomenis savo tikslams naudodamiesi įvairiomis paslaugomis.

● Teisė nesutikti: turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Jei galime įrodyti, kad turime įtikinamų teisėtų pagrindų tvarkyti jūsų asmens duomenis, kurie yra viršesni už jūsų interesus, arba jei jūsų asmens duomenys mums reikalingi teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti, mes galime toliau juos tvarkyti. Priešingu atveju privalome nutraukti atitinkamų asmens duomenų naudojimą.

● Teisė atšaukti sutikimą: jei davėte sutikimą rinkti, tvarkyti ir perduoti jūsų asmens duomenis konkrečiu tikslu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tam konkrečiam duomenų tvarkymui. Savo sutikimą galite atšaukti susisiekdami su mumis el. paštu info@carone.app.

9. ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Ateityje galime keisti šią Privatumo politiką, kad atspindėtume Programėlės funkcionalumo arba jūsų asmens duomenų tvarkymo pokyčius. Bet kokie šios Privatumo politikos pakeitimai bus skelbiami čia ir, jei pakeitimai bus esminiai arba jei nuspręsime, kad tai tikslinga, apie juos jums bus pranešta aktyviuoju pranešimu arba kitu, mūsų manymu, tinkamu būdu. Prašome dažnai tikrinti, ar yra atnaujinimų arba pakeitimų.

10. SKUNDAI

Jei turite nusiskundimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo ar kitų susijusių klausimų, susisiekite su mumis el. paštu info@carone.app. Būsime dėkingi už galimybę atsakyti į bet kokius jums rūpimus klausimus ar nusiskundimus, susijusius su Programėle ir mūsų duomenų tvarkymo veikla.

Tačiau jeigu turite prieštaravimų dėl to, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, visada turite teisę pateikti skundą savo nacionalinei duomenų apsaugos institucijai. Lietuvoje tai yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kontaktinius duomenis galite rasti adresu https://vdai.lrv.lt.